Posted on Leave a comment

مرسول الحب

مرسول الحب

مرسول الحب

مرسول الحب
فين مشيت و فين غبت علينا
خايف لتكون نسيتينا و هجرتنا و حالف ما تعود
ما دام الحب بينا مفقود و أنت من نبعه سقيتِنا


المزيد